המחלקה לשירותים חברתיים

מגדל העמק

עמית למשפחה

"מענה" - דף מידע להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים

פברואר 2012, דף מס' 5

עמית למשפחה

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA