יום ג', ט’ באייר תשע”ח
    צור קשר-שירותי המחלקה  |  לוח ארועים  |  זמני פעילות ורשימת עובדי המחלקה  |  טפסים  |  טלפונים חיוניים  |  מאמרים  

פרוייקט עמית למשפחה שילוב מתנדבים במשפחות לילדים ולנוער עם צרכים מיוחדים: פרוייקט עמית למשפחה הינו פרוייקט ארצי מטעם משרד הרווחה ואשלים ג'וינט ישראל, הפועל ברחבי הארץ. פרוייקט "עמית למשפחה" במגדל העמק פועל כ-4 שנים. מטרות הפרוייקט: - יצירת רשת תמיכה חברתית, שתסייע למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים בהתמודדות האישית והמשפחתית. - הפחתת הסיכון הנשקף לילדים אלו באמצעות הפחתת העומס הכרוך בגידולם וטיפוחם. בבסיס התוכנית עומדת ההכרה במורכבות הרבה עימה מתמודדת משפחה לילד עם צרכים מיוחדים, כמו גם העומס והקשיים הפיזיים, הרגשיים, החברתיים והכלכליים אליהם היא נחשפת. תוכנית "עמית למשפחה"שואפת לאפשר למשפחות עזרה ומשאב אנושי, באמצעות מתנדבים, אשר ייענו ויתאימו עצמם לצרכי ורצון המשפחות. אוכלוסיית היעד: משפחות בהן ילד/ים ונוער עם צרכים מיוחדים. השירות הניתן: תמיכה במשפחות בהן ילד/ים עם צרכים מיוחדים על ידי מתנדבים מהקהילה. המתנדב מגיע פעם או פעמיים בשבוע למשך שעתיים למשפחה ומסייע לה בהתאם לצרכיה. כל המתנדבים בפרוייקט מקבלים ליווי והדרכה על ידי אנשי מקצוע. המטרות המרכזיות של ההדרכה הן: הקניית כלים וידע בתחום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ועזרה בהתמודדות המתנדבים עם הקשיים אליהם הם נחשפים. פנייה לשירות באמצעות העובד הסוציאלי של המשפחה.