יום ש', ז’ בטבת תשע”ט
    צור קשר-שירותי המחלקה  |  לוח ארועים  |  זמני פעילות ורשימת עובדי המחלקה  |  טפסים  |  טלפונים חיוניים  |  מאמרים  

טפסים שימושיים: - טופס פנייה לועדות ערר - טופס בקשה לתעודת עיוור - טופס פנייה לסיוע המשפטי - תדריך למילוי תעודת עיוור - טופס הפנייה להכרה ביחידה לטיפול באוטיזם - טופס בקשה לגימלת סיעוד מהביטוח הלאומי - טופס תביעה לקיצבת שירותים מיוחדים מהביטוח הלאומי - טופס תביעה לקצבת נכות כללית מהביטוח הלאומי (קשישים) - טופס בקשה לקבלת זימונית לשעת חירום (אגף השיקום)