יום ש', ז’ בטבת תשע”ט
    צור קשר-שירותי המחלקה  |  לוח ארועים  |  זמני פעילות ורשימת עובדי המחלקה  |  טפסים  |  טלפונים חיוניים  |  מאמרים  

המחלקה לשירותים חברתיים מגדל העמק- "כשמקצועיות ואנושיות נפגשים".. המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות פועלות מתוקף חוק שירותי הסעד ומתוקף תקנות ארגון לשכת הסעד. כמו כן פועלות ע"פ חוקים רבים נוספים העוסקים בטיפול והגנה על משפחות, יחידים, ילדים, זקנים ונשים הנזקקים לתמיכה. יעדי המחלקה- המחלקה לשירותים חברתיים במגדל העמק פועלת לצמצום של מצבי מצוקה,קידום תהליכים חברתיים חיוביים ושותפה בעיצוב המדיניות החברתית בעיר. המחלקה תפעל למען שירותים המיועדים לקידום רווחתם האישית של הפרטים בקהילה. אוכלוסיית היעד- המחלקה רואה כאוכלוסיית היעד שלה את כל אוכלוסיית הישוב. במסגרת זו תינתן עדיפות לאוכלוסיות הנמצאות במצבי מצוקה או במצבי סיכון פיזי או נפשי ולאוכלוסיות הזקוקות ומעוניינות בשיפור איכות חייהן. ערכי השירות- עובדי המחלקה מחוייבים למתן שירותים תוך הקפדה על כבוד האדם, זכותו ליחס אנושי, הוגן ושוויוני. עובדי המחלקה מחוייבים בשמירה על כללי הסודיות והאתיקה המקצועית המחוייבת ע"פ חוק העובדים הסוציאליים. השירות- המחלקה מפתחת ומספקת מענים מקצועיים ברמה האישית, המשפחתית, הקבוצתית והקהילתית. המענים מכוונים לצרכים החומריים,הרגשיים והחברתיים של הלקוחות, בהתאם למדיניות משרד הרווחה והרשות המקומית ולערכי העבודה הסוציאלית. השירותים במחלקה ניתנים ע"י עובדים סוציאליים ברמה מקצועית גבוהה ובעלי התמחות בתחומים שונים. סדר העדיפויות לטיפול במשפחות נקבע ע"פ חומרת הבעיות, מידת הסיכון הנשקפת לפרט ו/או למשפחה והסיכוי לשינוי.