יום ש', ז’ בטבת תשע”ט
    צור קשר-שירותי המחלקה  |  לוח ארועים  |  זמני פעילות ורשימת עובדי המחלקה  |  טפסים  |  טלפונים חיוניים  |  מאמרים  
אקי"ם ישראל יוצאת בזאת בקול קורא לסיוע למשפחות נזקקות להן בן משפחה עם מוגבלות שכלית התפתחותית לקבלת סיוע מ"קרן אקים". אקים ישראל הקימה את 'קרן אקים' על מנת לסייע ולשפר את איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומשפחותיהם, אשר נמצאים במצוקה כלכלית.

להלן קישור לקול הקורא באתר אקים: http://www.akim.org.il/koll-kora1 להלן קישור ל: טופס פנייה לקבלת סיוע לקרן אקים ורשימת יושבי ראש הסניפים (יש ללחוץ על הקישורים על מנת להגיע לכתובת האינטרנט הרצויה). הקרן מסייעת ל: משפחות נזקקות להן בן משפחה עם מוגבלות שכלית המתגורר בבית המשפחה ב: · מימון טיפולים פארארפואיים אשר אינם נכללים בסל הבריאות. · השלמה הנדרשת מהמשפחה לטיפולי שיניים שאינה ממומנת ע"י המדינה · מימון התאמה והנגשה פיזית של דירה בהתאם לצרכיו של האדם עם הנכות (כהשלמה לסיוע שניתן ע"י משרד השיכון). · סיוע ברכישת ציוד רפואי או ציוד אישי ביתי עבור האדם עם המוגבלות השכלית. משפחות נזקקות להן בן משפחה עם מוגבלות שכלית המתגורר בדיור חוץ בייתי ב: · הנגשה פיזית בבית האפוטרופוס לצורך ביקורים קבועים של האדם עם המוגבלות השכלית.. רשאים להגיש בקשת סיוע: הורים / אפוטרופוס לילד/ בוגר המאובחן כאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית על ידי האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית במשרד הרווחה. הבקשות שיוגשו יובאו בפני ועדת הקרן לשם בדיקת התאמת הזכאות על פי התנאים המפורטים להלן: · הוכחת נזקקות כלכלית בהתאם להכנסה חודשית לנפש במשפחה בדו"ח חתום על ידי הפונה ועל ידי עובד סוציאלי ממחלקת רווחה ברשות המקומית בה מתגוררת המשפחה. הכנסה לנפש משוכללת שכר ברוטו מעבודה או מעסק, קצבאות והכנסה מנדל"ן. · הוכחת מיצוי קבלת סיוע מגורמים אחרים בהתאם לסוג הבקשה כגון: משרד הבריאות, קופת חולים, ביטוח לאומי, משרד השיכון וכיוצ"ב. ניתן להגיש בקשת תמיכה לשנת 2012 באמצעות טופס הבקשה המצורף או טופס הנמצא באתר אקים. מחלקת הרווחה של הרשות המקומית תעביר את טפסי הבקשה ליו"ר סניף אקים המקומי (מצ"ב פרטי יושבי ראש סניפי אקים) . את הבקשות ניתן להגיש החל מיום פרסום קול קורא ב15.7.12 ועד תאריך 30.10.12. הוועדה תדון בבקשות במהלך חודש נובמבר ותשיב לכל פונה, גם במקרה של אי יכולת להיענות לבקשה. לקבלת מידע ופרטים נוספים ניתן לפנות לאקים ישראל: אגף סנגור קהילתי באקים 03-7662223, מחלקת פיתוח משאבים באקים 03-7662211 קו סיוע ותמיכה "הורים למען הורים" 1800-399-333, www.akim.org.il