יום ש', ז’ בטבת תשע”ט
    צור קשר-שירותי המחלקה  |  לוח ארועים  |  זמני פעילות ורשימת עובדי המחלקה  |  טפסים  |  טלפונים חיוניים  |  מאמרים  
במגדל העמק ממשיכים לשמוע את "קולות התושבים". מנכ"ל העיר נפגש עם מתנדבי המש"ב ודן איתם בענייני העיר והשכונות

בחודשים האחרונים חברי המש"ב לקחו את נושא שיפור חזות השכונה צעד אחד קדימה. הם החלו לקיים סיורים יזומים ברחובות פעמיים בשבוע והכינו רשימה של מפגעים עם עדיפות לטיפול כגון מדרכות שבורות, גיזום ענפים נמוכים, מעקות שבורים, מצב פחי האשפה ועוד. לקראת הפגישה העבירו חברי המש"ב את רשימת המפגעים אל מנכ"ל העירייה וכמו כן התקיים סיור של המנכ"ל עם נציגי המש"ב ביחד עם מנהל אגף חזות העיר, ניר חבקין, סגן ראש העיר ומחזיק תיק הרווחה בעיר, אלי בקסיס ומומי בן סימון, מנהל אגף הרווחה, בו הראו נציגי המש"ב את המיקומים המדוייקים של המפגעים הבטיחותיים בשכונה המערבית ובעיות נוספות בתחום חזות העיר. ראש העיר ברדה הנחה את המנכ"ל להיפגש עם מתנדבי המש"ב ולקדם את הטיפול בענייניהם. בפגישה בין חברי המש"ב עם מנכ"ל העירייה, בן-סימון, אהובה ג'ובני-חגי, מנהלת המדור הקהילתי, עו"ס שרון קסוס, מנחת המש"ב ואתי רייבי, עובדת שכונתית. בפגישה זו עדכן המנכ"ל את מתנדבי המש"ב כי רוב המפגעים טופלו ותוקנו כולל שיפוץ מדרכות השקועות שהיו פרוסות במדרכות השכונה.במהלך הפגישה, העלו חברי המש"ב בפני המנכ"ל סוגיות חשובות והצעות לשיפור השרות לתושב וחיזוק הקשר עם התושבים. זוזוט התייחס ובחן כל הצעה, ואף קיבל מייד בברכה את חלקן. אחת העצות שהתקבלו הייתה להקים "סיירת מנכ"ל" - סיורים יזומים של המנכ"ל בשכונה המערבית הפתוחים לציבור התושבים, אשר מועדם יפורסם מבעוד מועד. זאת ועוד, הבטיח זוזוט להעביר עותק מטיוטת אמנת השירות של העירייה,לטובת הערותיהם והארותיהם של חברי המש"ב . אמנת שירות זאת תשלח בקרוב לכל תושבי העיר,ציין זוזוט. זוזוט: "בעבודתי כמתכלל עבודת המטה בעירייה בהתאם למדיניות והנחיות ראש העיר, חשוב שאפגש ואשמע את התושבים, לראות את הבעיות והמפגעים ולבחון כיצד אנחנו יכולים לסייע להם". ראש עיריית מגדל העמק, אלי ברדה: " כאשר יזמנו את הקמת המש"ב ראיתי את הערך המוסף של שיתוף התושבים ומעורבותם בנעשה בשכונתם. תושב שותף ומעורב הוא תושב ששמור על השקעות העירייה ומונע ונדליזם למשל מחד ומשמש עיניים של העירייה בשטח, מעדכן על מפגעי בטיחות ורווחת התושבים".